PL EN
LETTER
Letter to Editor. Treatment of overweight and obesity during and after a pandemic. Let’s not wait for the development of complications – new guidelines for doctors
 
More details
Hide details
1
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Katedra Patofizjologii, Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości
 
2
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii
 
4
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii
 
6
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
 
7
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
8
Sekcja Naukowa Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 
9
Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Ośrodek Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
 
10
Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
 
11
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
 
12
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
 
13
VITA – Zespół Lekarzy Rodzinnych w Otyniu
 
14
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 
 
Submission date: 2020-08-25
 
 
Final revision date: 2020-11-19
 
 
Acceptance date: 2020-11-22
 
 
Online publication date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz   

Medical University of Silesia
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1263-1268
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
no summary
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top