PL EN
ARTICLE
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część III: Postępowanie w wypadku utraty ciąży oraz niepowodzeń w leczeniu niepłodności metodą in vitro
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Klinika i Katedra Psychiatrii
 
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
4
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
5
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 
6
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
7
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
8
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 09-02-2019
 
 
Data akceptacji: 15-02-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Szczesniak   

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Klinika i Katedra Psychiatrii
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):277-292
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące postępowania w przypadku utraty ciąży oraz niepowodzeń leczeniem niepłodności metodą in vitro. Z punktu widzenia psychologicznego utrata ciąży lub śmierć okołoporodowa jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń życiowych człowieka niosących za sobą ryzyko wystąpienia zaburzeń afektywnych, lękowych lub objawów zespół stresu pourazowego. Psychologowie, lekarze specjaliści i pozostały personel medyczny powinni zapewniać opiekę zintegrowaną a jednocześnie zindywidualizowaną, opartą na szacunku, empatii i kompetencji. Niezbędne etapy wsparcia kierowanego wobec pacjentki doświadczającej utraty ciąży obejmują: 1) wyczerpujące wsparcie informacyjne ze strony lekarza prowadzącego dotyczące stanu zdrowia, ewentualnych przyczyn śmierci płodu, sposobu postępowania oraz etapów indukcji porodu obumarłego płodu/ terminacji ciąży/zabiegu; 2) możliwość konsultacji psychologicznej na każdym etapie oraz 3) wyczerpujące informacje na temat obowiązującego stanu prawnego (zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy). Kolejne niepowodzenia podczas zapłodnienia in vitro mogą wywoływać emocjonalne konsekwencje podobne do tych, które obserwuje się po poronieniu. Frustracja trwająca zbyt długo może sprzyjać wystąpieniu objawów depresji i nasilaniu się patologicznego lęku. Przedstawiono podstawowe rekomendacje dotyczące psychoterapii i farmakoterapii w przypadku utraty ciąży czy niepowodzeń w leczeniu niepłodności metodą in vitro.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top