PL EN
ARTICLE
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część II: Choroba afektywna dwubiegunowa
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 
4
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
5
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
6
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
7
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
8
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 21-01-2019
 
 
Data akceptacji: 31-01-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Rybakowski   

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):263-276
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące postępowania farmakologicznego w ciąży i okresie poporodowym u kobiet z chorobą afektywną dwubiegunową. Problem ten dotyczy co 20 kobiety chcącej zajść w ciążę. Przed planowaną ciążą należy uzyskać kilkumiesięczną stabilizację stanu psychicznego, ustalenie na jednym leku normotymicznym (z wyjątkiem walproinianu oraz karbamazepiny) do mleka matki lub stopniowe odstawianie leków w przypadku łagodnego przebiegu choroby i braku nawrotów w ostatnich 2 latach. W pierwszym trymestrze ciąży należy zmniejszyć dawkę stosowanego leku normotymicznego (węglanu litu do 500 mg/dobę). Depresję w okresie ciąży można leczyć kwetiapiną lub lamotriginą lub dodać lek przeciwdepresyjny do stosowanego leczenia normotymicznego. Atypowe leki przeciwpsychotyczne o własnościach normotymicznych można stosować w przypadku stanów (hipo)maniakalnych lub mieszanych. Po porodzie należy jak najszybciej włączyć lek normotymiczny w celu zapobieżenia zaburzeniom poporodowym. W leczeniu depresji poporodowej można zastosować kwetiapinę lub dodać lek przeciwdepresyjny do stosowanego leczenia normotymicznego. W przypadku rozważania karmienia piersią należy pamiętać, że niski wskaźnik przenikania mleka do matki posiają walproinian, olanzapina, kwetiapina, sertralina i paroksetyna, a wysoki – lit i lamotrigina. W przypadku wystąpienia psychozy poporodowej konieczna jest hospitalizacja psychiatryczna i leczenie przeciwpsychotyczne.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top