PL EN
ARTICLE
„Zaburzenia” czy „zaburzenie” nerwicowe?
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 21-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-10-2018
 
 
Data akceptacji: 08-10-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Witold Aleksandrowicz   

Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):293-312
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Nerwice
 
STRESZCZENIE
Cel pracy:
sprawdzenie zasadności przekonania o istnieniu wielu „zaburzeń” nerwicowych.

Metoda:
Analizy taksonomiczne metodami pojedynczego wiązania, średnich połączeń i metodą Warda oraz grupowanie metodą k-średnich. Podstawowy materiał badawczy stanowiły kwestionariusze objawowe „O”, w których badani opisywali występowanie i nasilenie 135 dolegliwości i dysfunkcji (objawów nerwicowych), do których odnoszą się zmienne (pytania) tego kwestionariusza , w okresie poprzedzających siedmiu dni. Przedmiotem analiz były trzy grupy: pilotowa – wszystkie dostępne kwestionariusze pacjentów zgłaszających się do leczenia, zasadnicza – kwestionariusze wypełnione wyłącznie przez pacjentów u których rozpoznano zaburzenia nerwicowe oraz grupa kontrolna.

Wyniki:
W badaniu pilotowym użyto informacje zawarte w Kwestionariuszu Objawowym „O”, wypełnianym przed leczeniem przez 4649 pacjentów, zgłaszających się do leczenia z powodu różnych zaburzeń czynnościowych, W badaniu podstawowym użyto kwestionariusze wypełnione przez 288 pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi oraz przez 95 osób zdrowych, stanowiących grupę kontrolną.

Wnioski:
przemawiają za tym, że symptomy zaburzeń funkcjonalnych stanowią jeden zbiór (jeden syndrom), przekonanie o wielości zaburzeń nerwicowych wydaje się nieuzasadnione.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top