PL EN
ARTICLE
Współczesne kierunki w leczeniu osób chorujących na jadłowstręt psychiczny. „Trzecia fala” terapii poznawczo-behawioralnej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 09-01-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-06-2017
 
 
Data akceptacji: 22-06-2017
 
 
Data publikacji online: 24-08-2018
 
 
Data publikacji: 24-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Starzomska   

Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, 01-938 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(4):651-662
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jadłowstręt psychiczny (JP) jest uważany za jedno z najtrudniejszych do leczenia zaburzeń psychicznych. Egosyntoniczna natura choroby sprawia, iż pacjenci z trudem podejmują decyzję o leczeniu, a wśród osób leczonych odsetek przedwczesnego przerwania terapii (tzw. „drop out”) jest wysoki. Te uwarunkowania powodują, iż leczenie pacjentów z JP może trwać bardzo długo, a choroba przybiera formę chroniczną, co zwiększa cierpienie chorych. Od wielu lat badacze zastanawiają się, jak wymiernie im pomóc. W ciągu ostatnich lat obserwujemy rozwój wielu nowych modeli leczenia osób z zaburzeniami odżywiania, w tym z JP, które dostarczają dowodów potwierdzających swoją skuteczność, zwłaszcza w grupie osób dorosłych. Wśród nich coraz większe uznanie zyskują terapie należące do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczej, mające najczęściej formę treningów. Ich prezentacji, uzupełnionej o dowody na ich efektywność (ang. evidence based therapy), został poświęcony niniejszy artykuł. Wiedza ta może ułatwić klinicystom podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej uzupełnienia tradycyjnych form leczenia w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top