PL EN
REVIEW
Współczesne oddziaływania psychoterapeutyczne wobec pacjentów z jadłowstrętem psychicznym – przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 08-01-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-04-2017
 
 
Data akceptacji: 15-05-2017
 
 
Data publikacji online: 24-08-2018
 
 
Data publikacji: 24-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Starzomska   

Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, 01-938 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(4):663-672
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jadłowstręt psychiczny (JP), ze względu na swój egosyntoniczny charakter, jest uważany za jedno z najtrudniejszych do leczenia zaburzeń psychicznych. Pacjenci często niechętnie akceptują leczenie, a wśród tych, którzy je rozpoczynają, duża grupa ma złe rokowania. Pacjenci z JP często są negatywnie nastawieni do jakiejkolwiek interwencji, nierzadko są chronicznie chorzy a ich funkcjonowanie pod względem zdrowotnym i psychospołecznym jest upośledzone. W ciągu ostatnich lat obserwujemy rozwój wielu nowych modeli leczenia zaburzeń odżywiania, w tym JP. Leczenie JP wymaga wielodyscyplinarnego podejścia, w którym bez wątpienia psychoterapia pozostaje „kamieniem węgielnym”. Pomimo rosnącej liczby badań i publikacji dotyczących psychologicznego leczenia JP nadal istnieje niedostatek wysokiej jakości kontrolowanych badań z randomizacją (Randomized Controlled Trials, RCTs), na których można opierać wytyczne dla psychologicznego leczenia JP. Niniejszy artykuł stanowi kompendium wiedzy na temat standardów leczenia rekomendowanych w przypadku JP, kierunków i programów psychoterapii. Większość z opisanych tu oddziaływań została poparta dowodami odnoszącymi się do ich efektywności. Może to ułatwić podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej wyboru określonych form leczenia w ramach leczenia ambulatoryjnego, czy szpitalnego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top