PL EN
ARTICLE
Zespół realimentacyjny jako powikłanie leczenia jadłowstrętu psychicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 22-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-03-2018
 
 
Data akceptacji: 22-04-2018
 
 
Data publikacji online: 30-10-2019
 
 
Data publikacji: 30-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Skowrońska   

Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(5):1113-1123
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zespół realimentacyjny (ZR) jest jednym z poważniejszych powikłań występujących podczas leczenia jadłowstrętu psychicznego. Obejmuje on zaburzenia hormonalne oraz metaboliczne pojawiające się podczas procesu realimentacji pacjentów chronicznie niedożywionych, gdy żywienie zostanie wprowadzone w niedostosowanej ilości. ZR manifestuje się zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej, w tym hipofosfatemią (będącą najważniejszym markerem diagnostycznym), hipokaliemią, hiponatremią, hipomagnezemią, retencją płynów, niedoborem witamin oraz kwasicą metaboliczną. Zespół może wystąpić przy suplementacji doustnej, jak i parenteralnej. W leczeniu pacjentów niedożywionych w przebiegu jadłowstrętu psychicznego kluczowe wydaje się ustalenie początkowego pułapu kalorycznego, który będzie stymulować wzrost wagi już od początku leczenia, zwiększać jego efektywność, przy równoczesnym zminimalizowaniu ryzyka ZR. Wyniki najnowszych badań wskazują, że aktualne zalecenia mogą być pod tym względem zbyt rygorystyczne i wymagają dalszego uaktualniania. Świadomość zagrożeń związanych z wystąpieniem ZR, w tym znacznej śmiertelności, wydaje się być obecnie niewystarczająca, również wśród lekarzy. Brakuje wielospecjalistycznych ośrodków zajmujących się leczeniem pacjentów chorujących na jadłowstręt psychiczny oraz odpowiednich algorytmów organizujących specjalistyczną opiekę. Praca ta ma na celu usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat ZR i jego profilaktyki, zwiększenie świadomości jego występowania oraz przybliżenie wyników najnowszych badań dotyczących bezpiecznej resuplementacji pacjentów wyniszczonych w przebiegu jadłowstrętu psychicznego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top