PL EN
ARTICLE
Ocena zachowań zdrowotnych, żywieniowych i poczucia własnej skuteczności chorych z otyłością olbrzymią
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Humanistycznospołeczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 
2
Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
3
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 30-05-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2017
 
 
Data akceptacji: 13-12-2017
 
 
Data publikacji online: 30-10-2019
 
 
Data publikacji: 30-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Sekuła   

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, Warszawa, Ul.Rydygiera 13a/96, 01-793 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(5):1125-1137
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była ocena nasilenia zachowań zdrowotnych i żywieniowych, dotyczących jedzenia emocjonalnego, nawykowego, stosowania restrykcji dietetycznych, określenie poczucia własnej skuteczności pacjentów z otyłością olbrzymią oraz sprawdzenie związków pomiędzy wskaźnikiem masy ciała BMI badanych pacjentów a ich zachowaniami żywieniowymi i poczuciem skuteczności.

Metoda:
Badaniem objęto 37 chorych ze zdiagnozowaną otyłością II i III stopnia w wieku od 18-62 lat (M=39,94; SD=12,20). Wskaźnik masy ciała BMI badanych wynosił od 36 do 60kg/m2 (M=43,50; SD=5,36). Zastosowano narzędzia badawcze: Inwentarz Zachowań Żywieniowych (IZZ), Kwestionariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem (KZZJ) i Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES).

Wyniki:
Badanie wykazało, że pacjenci z otyłością olbrzymią charakteryzowali się przeciętnym w przypadku mężczyzn (5 stenów) i niskim w przypadku kobiet (4 steny) nasileniem zachowań zdrowotnych. Badani przejawiali tendencję do nieprawidłowych zachowań żywieniowych, jedzenia emocjonalnego, nawykowego i stosowania restrykcji dietetycznych. Uogólnione poczucie własnej skuteczności GSES w badanej grupie było na poziomie od 4 do 10 stenów, a średnia na poziomie wysokim (7 stenów).

Wnioski:
Chorzy z otyłością olbrzymią powinni zostać objęci szeroko rozumianą edukacją w obszarze zdrowotnym, żywieniowym oraz psychologicznym.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top