PL EN
Śmiertelność w grupie pacjentów z jadłowstrętem psychicznym z ekstremalnie niskim BMI – implikacje dysfunkcji układu pokarmowego i endokrynnego
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
 
2
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 29-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-05-2020
 
 
Data akceptacji: 07-08-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Monika Suszko   

Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):89-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie Jadłowstręt psychiczny to choroba przewlekła, zaliczana do grupy zaburzeń odżywiania. Choroba ta ma wieloczynnikową etiologię, a leczenie powinno odbywać się pod okiem wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów. Jest to zespół objawowy, który dotyka głównie młode kobiety, również w Polsce. Złożony obraz kliniczny anoreksji tworzą liczne objawy somatyczne oraz psychiczne. Duże ryzyko śmiertelności wiąże się z powikłaniami ze strony wszystkich narządów i układów. Jednym z kryterium rozpoznania choroby jest wskaźnik masy ciała (BMI), według którego wartość BMI <15 kg / m² określa stan ekstremalny pacjenta. Przegląd literatury naukowej oraz praktyka kliniczna wykazuje, że BMI <10 kg / m² nie jest jednak rzadkością. Dotychczas nie określono jaka wartość BMI jest związana z konkretnym powikłaniem medycznym, istnieje natomiast wiele zależności. Niniejszy artykuł wyjaśnia jakie powikłania ze strony układu pokarmowego oraz wewnątrzwydzielniczego towarzyszą anoreksji. Opisuje jakie adaptacje metaboliczne aktywuje organizm do przetrwania, mimo tak niskiej wartości wskaźnika masy ciała (najniższa zaraportowana wartość BMI wynosi zaledwie 6,7 kg / m²).
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top