PL EN
Wpływ treningu uważności w wirtualnej rzeczywistości na objawy psychotyczne, nastrój i funkcjonowanie poznawcze – badanie pilotażowe
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami
 
2
Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
 
3
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Pracownia Badań nad Schizofrenią
 
4
Uniwersytet Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
 
5
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
 
Data nadesłania: 12-08-2022
 
 
Data akceptacji: 13-09-2022
 
 
Data publikacji online: 30-04-2024
 
 
Data publikacji: 30-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Siwek   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(2):289-302
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wirtualna Rzeczywistość (VR) zyskuje na popularności w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, w tym psychotycznych. Jednak do tej pory nie opublikowano żadnych badań dotyczących interwencji uważności wspomaganych przez rzeczywistość wirtualną u pacjentów psychotycznych.

Metoda:
Dwudziestu pięciu pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniem schizoafektywnym oceniano w trzech punktach czasowych w 4-tygodniowych odstępach za pomocą sześciopunktowej Skali Zespołów Pozytywnych i Negatywnych (PANSS-6), Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS), Beck Depression Inventory (BDI). ), Inwentarz Lęku Becka (BAI), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) Skala Postrzeganego Stresu (PSS-10) oraz Badanie Poznawcze III Addenbrooke'a (ACE-III). Dodatkowo intensywność siedmiu emocji oceniano za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS) przed i po każdej sesji treningowej.

Wyniki:
Badani osiągnęli znaczne zmniejszenie nasilenia objawów po ukończeniu treningu uważności. Znalazło to odzwierciedlenie w wyniku całkowitym PANSS-6, a także w podskalach dla objawów negatywnych i pozytywnych. Stwierdzono również znaczny wzrost funkcjonowania poznawczego (wyniki ACE-III). Nie zaobserwowano istotnych zmian w tych miarach, gdy zastosowano jedynie interwencję standardową.

Wnioski:
Nasze badanie wskazuje na dobrą wykonalność interwencji mindfulness w VR u pacjentów ze schizofrenią. Wyniki wskazują na potencjalne korzyści w zakresie złagodzenia objawów i poprawy funkcji poznawczych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top