PL EN
ARTICLE
Ocena wpływu zmian sposobu żywienia na wybrane parametry u osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w całodobowym Domu Pomocy Społecznej. Cz. I: wpływ zmian w sposobie żywienia na metabolizm węglowodanowo-lipidowy
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
 
 
Data nadesłania: 29-01-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-08-2019
 
 
Data akceptacji: 02-06-2020
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Mariola Elżbieta Friedrich   

Department of Human Nutrition Physiology, West Pomeranian University of Technology
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):915-933
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań była ocena czy i na ile możliwe jest wdrożenie prawidłowego żywienia u przewlekle psychicznie chorych, objętych całodobową opieką Domu Pomocy Społecznej.

Metoda:
W badaniu udział wzięły 52 osoby, przebywające w całodobowym Domu Pomocy Społecznej (DPS) dla osób przewlekle psychicznie chorych. Badania prowadzono metodą prospektywną z wykorzystaniem badań ankietowych, wywiadu żywieniowego, badań antropometrycznych i analizy wybranych wskaźników biochemicznych krwi. Korekta diety, której towarzyszyła prowadzona równolegle prozdrowotna edukacja żywieniowa, polegała na zbilansowaniu jej wartości energetycznej i odżywczej odpowiednio dla płci, wieku, z uwzględnieniem choroby głównej i chorób współistniejących oraz zmianie źródeł podstawowych składników odżywczych, tj. białek, węglowodanów i lipidów, na bardziej zalecane lub prozdrowotne.

Wyniki:
Stwierdzono, tak u kobiet jak i u mężczyzn, statystycznie istotne zmniejszenie spożycia energii, wynikające przede wszystkim z istotnego zmniejszenia spożycia lipidów i węglowodanów prostych. Zmiany zachowań żywieniowych znalazły swoje odbicie w statystycznie istotnym wzroście spożycia witamin i składników mineralnych oraz płynów w postaci wody. Zmiany składu diety przełożyły się na pozytywne zmiany wartości stężenia glukozy, triacylogliceroli, cholesterolu całkowitego i jego frakcji HDL- C. i LDL-C. u wielu z badanych pacjentów.

Wnioski:
Stwierdzono, że również u pacjentów przewlekle psychicznie chorych możliwe jest wdrożenie, przy ich pełnej akceptacji i współudziale, zasad prawidłowego żywienia. Zmiany w sposobie żywienia znalazły swoje odzwierciedlenie w poprawie wielu funkcji organizmu, w tym w poprawie wartości wskaźników przemian węglowodanowo – lipidowych, także u chorych na schizofrenię, leczonych neuroleptykami.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top