PL EN
ARTICLE
Jednostki organizacyjne psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych – analiza na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2010–2016
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Katedra Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
 
4
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sp. z o.o.
 
5
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 
6
Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed sp. z o.o, Gdansk
 
7
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Łódź
 
8
Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, Departament Analiz i Strategii
 
9
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 
10
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 12-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-07-2019
 
 
Data akceptacji: 20-08-2019
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kucharska   

Instytut Psychologii; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):897-913
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszej pracy jest analiza jednostek organizacyjnych psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych, dokonana na podstawie danych o świadczeniach sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2010–2016.

Metoda:
Analizie poddano następujące formy opieki: poradnia zdrowia psychicznego, oddział psychiatrii ogólnej, odział dzienny ogólny, zespół leczenia środowiskowego oraz psychiatryczna izba przyjęć. Jednostki analizowano pod kątem ich liczby, wykorzystania i dostępności. Ponadto dokonano wstępnej symulacji oczekiwanych Centrów Zdrowia Psychicznego.

Wyniki:
W Polsce, na przestrzeni lat 2010–2016, liczba świadczeniodawców usług psychiatrycznych, realizowanych w ramach umów z NFZ wzrosła o 5%. W analizowanych latach najprężniej rozwijały się zespoły leczenia środowiskowego: ich liczba wzrosła o 282%, jednak z tej formy korzystał znikomy (1,9%) odsetek pacjentów. Najwyższy współczynnik hospitalizacji na oddziałach psychiatrii ogólnej występował w powiatach, gdzie dostępny był oddział psychiatryczny ogólny i poradnia zdrowia psychicznego, a nie funkcjonował oddział dzienny psychiatryczny i zespół leczenia środowiskowego. W 2016 r. funkcjonowała niewielka liczba podmiotów zapewniających opiekę kompleksową. Ze wstępnej symulacji wynika, że w 2016 r. powinno funkcjonować 156 Centrów Zdrowia Psychicznego, przy założeniu, że każde obejmowałoby opieką 200 tys. mieszkańców.

Wnioski:
Dla uzyskania pełnego obrazu struktury organizacyjnej wskazane byłoby analizowanie dokładnego rozmieszczenia geograficznego jednostek, zasobów personalnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz – na przykładzie podobnych analiz prowadzonych w innych krajach – uwzględnienie nakładów finansowych przeznaczanych na opiekę psychiatryczną w jej różnych formach.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top