PL EN
ARTICLE
Ocena realizacji potrzeb energetycznych oraz udziału wybranych makro- i mikroskładników w całodziennych racjach pokarmowych kobiet z rozpoznaniem schizofrenii o zróżnicowanym stopniu odżywienia
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego
 
2
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 03-01-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-04-2018
 
 
Data akceptacji: 25-06-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Stefańska   

Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Mieszka I 4 B, 15-054 Białystok, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):613-628
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
. Celem pracy była ocena realizacji dobowego zapotrzebowania na energię i wybrane składniki pokarmowe w diecie kobiet z rozpoznaniem schizofrenii w zależności od stopnia odżywienia badanych, ocenianego na podstawie wybranych parametrów antropometrycznych i metabolicznych.

Metoda:
Badaniem objęto 102 kobiety (50 z rozpoznaniem schizofrenii i 52 zdrowych ochotniczek). W ocenie ilościowej żywienia wykorzystano 24-godzinny wywiad żywieniowy. W ocenie stanu odżywienia wykorzystano pomiary antropometryczne, biochemiczne i analizę składu ciała.

Wyniki:
Racje pokarmowe badanych pacjentek z rozpoznaniem schizofrenii cechowały się istotnie wyższą podażą kwasów tłuszczowych nasyconych oraz niższą witaminy C, B12, folianów i sodu w porównaniu z osobami zdrowymi. Jednocześnie odnotowano, iż racje pokarmowe pacjentek z obu grup dostarczały w zbyt niskiej ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy D, folianów, potasu, wapnia, żelaza oraz błonnika pokarmowego. Tłuszczowa masa ciała ogółem kobiet ze schizofrenią korelowała istotnie z podażą nasyconych kwasów tłuszczowych natomiast zawartość tkanki tłuszczowej wisceralnej korelowała znamiennie z podażą węglowodanów, a zawartość tkanki tłuszczowej podskórnej z podażą tłuszczu ogółem i nasyconych kwasów tłuszczowych.

Wnioski:
Sposób żywienia kobiet z rozpoznaniem schizofrenii nie odbiegał od żywienia osób zdrowych, aczkolwiek popełniane błędy żywieniowe sugerują aby leczenie żywieniowe pacjentów dobierane było w sposób indywidualny, po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu żywieniowego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top