PL EN
ARTICLE
Zaburzenia psychotyczne w przebiegu zakażenia Borrelia burgdorferi – część I: epidemiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie neuroboreliozy
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 22-09-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-06-2018
 
 
Data akceptacji: 05-10-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Tadeusz Nasierowski   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):629-640
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Borelioza jest wielonarządową, bakteryjną chorobą odzwierzęcą o zróżnicowanym przebiegu, w toku której mogą występować objawy psychotyczne. Obraz kliniczny choroby jest często niespecyficzny, co utrudnia postawienie trafnej diagnozy. Niecharakterystyczny przebieg boreliozy jest wynikiem rozbudowanych strategii komórkowych, wykorzystywanych przez krętki w celu zainfekowania gospodarza, rozprzestrzeniania się i przetrwania w jego organizmie. Część I artykułu koncentruje się na przedstawieniu aktualnego stanu wiedzy na temat patogenezy boreliozy, w szczególności neuroboreliozy. Ponadto, w zarysie omówiono sytuację epidemiologiczną w Polsce i Europie, a także przedstawiono typowy przebieg i obraz kliniczny boreliozy. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu najważniejszych komórkowych mechanizmów patogenetycznych choroby. Przedstawiono proces przedostawania się krętków do organizmu gospodarza oraz rozprzestrzeniania się bakterii w jego obrębie. Omówione zostały najważniejsze strategie unikania odpowiedzi immunologicznej, które, osłabiając reakcję układu odpornościowego, prawdopodobnie stają się przyczyną przewlekłego i niecharakterystycznego przebiegu boreliozy. Ukazano również postulowane molekularne mechanizmy uszkadzania neuronów, które mogą prowadzić do występowania obserwowanych objawów neuroboreliozy. Ponadto pokrótce przedstawiono metody diagnostyczne i terapeutyczne, a także niektóre problemy diagnostyczne, pojawiające się przy rozpoznawaniu neuroboreliozy.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top