PL EN
ARTICLE
Zaburzenia funkcji siatkówki i innych elementów układu wzrokowego w schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
2
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Klinika Chorób Oczu
 
 
Data nadesłania: 05-07-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-11-2019
 
 
Data akceptacji: 30-11-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 31-08-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Wójciak   

Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(4):673-686
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Schizofrenia jest schorzeniem o dużej różnorodności objawów i znacznej zmienności indywidualnego przebiegu, jej etiologia nadal pozostaje nie w pełni wyjaśniona. Sugeruje się udział czynników genetycznych, infekcyjnych i immunologicznych, opisywane są nieprawidłowości o charakterze neurorozwojowym, neurodegeneracyjnym oraz zaburzenia aktywności układów neuroprzekaźnikowych. Wykrywanie mierzalnych i powtarzalnych wskaźników biologicznych obrazu klinicznego i kursu, określanych jako biomarkery, może być niezbędne do wyjaśnienia etiopatogennego mechanizmu choroby. Dla schizofrenii funkcję tę pełnić może siatkówka oka oraz pozostałe elementy drogi wzrokowej. Obserwowane nieprawidłowości mają charakter strukturalny i czynnościowy. Dotyczą praktycznie całego układu wzrokowego i zgodnie z teorią neurorozwojową schizofrenii powstają na wczesnych etapach kształtowania się mózgu. Co istotne –specyficzna budowa ludzkiego oka, jego przezierność, brak mieliny oraz niska koncentracja komórek glejowych stwarzają doskonałe możliwości do nieinwazyjnej oceny mikrostruktury i funkcji ośrodkowego układu nerwowego. W poniższej pracy omówiono najważniejsze zmiany w aparacie widzenia obserwowane u chorych na schizofrenię. Szczególną uwagę zwrócono na zaburzenia szerokości naczyń siatkówki, nieprawidłowości w elektroretinogramie i optycznej koherencyjnej tomografii, zaburzenia strukturalne i czynnościowe ośrodków korowych oraz zaburzenia neurochemiczne w komórkach drogi wzrokowej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top