PL EN
ARTICLE
Tu nie ma żartów. Język metaforyczny i poczucie humoru w schizofrenii.
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Psychologii
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
 
Data nadesłania: 24-01-2019
 
 
Data akceptacji: 19-06-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 31-08-2020
 
 
Autor do korespondencji
Julia Wyszomirska   

Zakład Psychologii, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(4):687-700
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Poczucie humoru ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie psychiczne i społeczne człowieka, poprzez wspieranie kompetencji interpersonalnych oraz efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Celem pracy jest przedstawienie dotychczasowych badań na temat przetwarzania treści humorystycznych przez osoby chorujące na schizofrenię, związanego z deficytami poznawczymi towarzyszącymi chorobie oraz ich podłożem neurobiologicznym. Rozumienie humoru oraz adekwatne posługiwanie się nim wymaga wielu umiejętności językowych oraz pozajęzykowych, obejmujących przetwarzanie sygnałów z otoczenia społecznego, takich jak adekwatne rozpoznawanie komunikatów emocjonalnych, rozumienie kontekstu sytuacji humorystycznej, prawidłowe wnioskowanie o stanach mentalnych innych osób. Sprawne posługiwanie się językiem metaforycznym pozwala na doświadczanie rozbawienia wynikającego z nieścisłości, różnorodnych interpretacji semantycznych, ironii i sarkazmu. Skłonność do nadmiernego konkretyzmu obecna w zaburzeniach rozumienia treści niedosłownych i złożonych semantycznie struktur językowych oraz inne deficyty poznawcze chorujących na schizofrenię często utrudniają posługiwanie się komunikatami humorystycznymi. Bliższe poznanie mechanizmów regulujących efektywne posługiwanie się humorem może pomóc w tworzeniu narzędzi terapeutycznych, mających na celu poprawę efektywności komunikacji pacjentów chorujących na schizofrenię oraz pozytywnie wpłynąć na ich funkcjonowanie społeczne.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top