PL EN
ARTICLE
Pozytywna Psychoterapia Psychoz – nowe podejście w rehabilitacji pacjentów cierpiących na schizofrenię
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
2
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 
3
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 23-04-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-06-2019
 
 
Data akceptacji: 24-06-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 31-08-2020
 
 
Autor do korespondencji
Beata Joanna Kasperek-Zimowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(4):701-714
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy opisano Pozytywną Psychoterapię Psychoz (PPP) - nowe podejście w rehabilitacji pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. W przeciwieństwie do niektórych tradycyjnych metod psychoterapii, PPP koncentruje się na pozytywach, a nie na problemach. Ukazano ją w kontekście innych podejść terapeutycznych stosowanych w rehabilitacji psychiatrycznej, a także opisano mechanizm zmian w funkcjonowaniu i myśleniu pacjentów korzystających z tego podejścia. PPP wzmacnia zasoby pacjentów, w tym pozytywne emocje, mocne strony, poczucie sensu, relacje pozytywne i wewnętrzne motywacje. PPP nie sugeruje, że inne podejścia są niewłaściwe, ani nie ma na celu zastąpienia ugruntowanych już sposobów leczenia. Opisano także program 13-stu sesji PPP przystosowanych dla pacjentów ze schizofrenią podzielonych na 3 grypy tematyczne i pod względem stopnia trudności . Podzielono je na: "najłatwiejszy" (delektowanie się, pozytywne rzeczy, sesje 1-4), „średni” (mocne cechy charakteru, rozpoznanie mocnych stron u siebie, zauważanie mocnych stron u innych, pozytywna komunikacja, sesje 5-7) oraz „stanowiący największą trudność” (złe vs dobre wspomnienia, wdzięczność, wybaczanie, nadzieja, optymizm i wzrost posttraumatyczny, sesje 8-13). Po wprowadzeniu PPP w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zebrano początkowe obserwacje. Wstępne obserwacje zebrane po 13-stu tygodniach trwania cyklu zajęć PPP wskazują, że terapia może być z powodzeniem stosowana w rehabilitacji psychiatrycznej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top