PL EN
ARTICLE
Eutanazja i wspomagane samobójstwo w kontekście zaburzeń psychicznych w krajach niderlandzkich: doświadczenie poparte praktyką
Geert Dom 1,2
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute, Antwerp University, Belgium
 
2
Belgium Professional Association for Medical Specialists in Psychiatry
 
3
PC Multiversum, Boechout, Belgium
 
4
Zorggroep Alexianen, Tienen, Belgium
 
5
Bioethics Institute Ghent and End-of-Life Care Research Group Ghent University, Belgium
 
6
Vrije Universiteit Brussel, Department of Philosophy & Moral Sciences Ghent University, Belgium
 
 
Data nadesłania: 01-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-06-2020
 
 
Data akceptacji: 16-06-2020
 
 
Data publikacji online: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 31-08-2020
 
 
Autor do korespondencji
Geert Dom   

Antwerp University (CAPRI, UA)
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(4):661-672
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Eutanazja i wspomagane przez lekarza samobójstwo stanowią niezwykle szeroko dyskutowane zagadnienia, zwłaszcza w kontekście nieznośnego cierpienia psychicznego i emocjonalnego, których doświadczają osoby z zaburzeniami psychicznymi. W Belgii i Holandii prawo zezwala na przeprowadzenie procesu eutanazji/wspomaganego samobójstwa u osób chorych psychicznie od 2002 r. Celem niniejszego artykułu jest przegląd doświadczeń belgijskich i holenderskich oraz wątpliwości, które w ciągu ostatniej dekady pojawiły się w następstwie stosowania rzeczywistych procedur wspomaganego samobójstwa u pacjentów psychiatrycznych. Korzystając z dostępnych danych dotyczących stosowania eutanazji u osób chorych psychicznie, przedstawiono ich ilościową analizę. Ponadto zidentyfikowano różne wyzwania - etyczne, medyczno-psychiatryczne i prawne, które w coraz większym stopniu wpływają i warunkują zmianę postaw w środowiskach medycznych i psychiatrycznych wobec wspomaganego samobójstwa w populacji pacjentów psychiatrycznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top