PL EN
Schizotypia, temperamenty afektywne i anhedonia w depresji dwubiegunowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
 
Data nadesłania: 21-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-01-2024
 
 
Data akceptacji: 07-01-2024
 
 
Data publikacji online: 05-04-2024
 
 
Data publikacji: 05-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Siwek   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Schizotypia to złożony termin opisujący cechy osobowości odzwierciedlające się w stylach emocjonalnych, percepcyjnych i poznawczych. Temperamenty afektywne to cechy, które są stabilne w czasie i predysponują do zaburzeń nastroju. Celem pracy było zbadanie związku pomiędzy cechami schizotypowymi, temperamentami afektywnymi i anhedonią u pacjentów z depresją w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Metoda:
Do badania włączono 54 pacjentów w epizodzie depresyjnym w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. W badaniu wykorzystano następujące narzędzia psychometryczne: Dimensional Anhedonia Rating Scale (DARS), Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS), Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences (O-LIFE), Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire (TEMPS-A) i Quick Inventory of Depressive Symptomatology- self-report (QIDS-SR). Obliczono korelacje pomiędzy zmiennymi i zbudowano modele regresji liniowej.

Wyniki:
Jedynie hipertymia (temperament afektywny) i introwertyczna anhedonia (domena schizotypowa) były statystycznie istotnie skorelowane z anhedonią. W modelach regresji introwertyczna anhedonia wiązała się z większym, a cechy hipertymiczne z mniejszym nasileniem anhedonii (mierzonym za pomocą skali SHAPS).

Wnioski:
Cechy hipertymiczne są czynnikiem protekcyjnym, a introwertyczna anhedonia czynnikiem ryzyka dla nasilenia anhedonii konsumpcyjnej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top