PL EN
ARTICLE
Występowanie zaburzeń psychicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie
 
2
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Zakład Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego
 
4
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu, Wydział Psychologii
 
5
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu
 
 
Data nadesłania: 25-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-07-2018
 
 
Data akceptacji: 10-07-2018
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Remlinger-Molenda   

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):955-966
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest najczęściej rozpoznawaną endokrynopatią w okresie rozrodczym i dotyczy 5-8% kobiet w tym wieku. Charakteryzuje się hiperandrogenizmem, zaburzeniami miesiączkowania o typie rzadkich miesiączek lub ich braku oraz obrazem jajników policystycznych w ultrasonografii. Etiologia zespołu policystycznych jajników nadal nie jest do końca wyjaśniona. Istnieje wiele teorii patogenetycznych, które prawdopodobnie nawzajem się uzupełniają. Najbardziej poznana hipoteza zakłada, że do rozwoju PCOS dochodzi na skutek insulinooporności i hiperinsulinemii, które doprowadzają do hiperandrogenizmu. Na podstawie ciągle jeszcze niewielu badań można stwierdzić częstsze występowanie różnych zaburzeń psychicznych u kobiet z PCOS, należą do nich: zaburzenia depresyjne, uogólnione zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz zaburzenia odżywiania. Stwierdzono również częstsze występowanie choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych u kobiet z PCOS. Większa częstość występowania zaburzeń psychicznych u pacjentek z PCOS, zwłaszcza depresji i zaburzeń lękowych, może wynikać zarówno z samego hiperandrogenizmu, jak i z objawów somatycznych będących jego konsekwencją. Objawy te niewątpliwie mogą być dla kobiet stygmatyzujące i obniżać ich jakość życia. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie przeglądu piśmiennictwa na temat zaburzeń psychicznych u kobiet z PCOS oraz badań własnych na temat depresji i zaburzeń seksualnych u kobiet z PCOS.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top