PL EN
ARTICLE
Trudności różnicowania zaburzeń nastroju występujących w przebiegu zaburzeń uprawiania hazardu. Rozważania na bazie opisu przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
2
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 07-12-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-03-2017
 
 
Data akceptacji: 14-04-2017
 
 
Data publikacji online: 28-02-2018
 
 
Data publikacji: 28-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Anna Pilszyk   

IPiN Klinika Psychiatrii Sądowej, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(1):45–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Współczesne piśmiennictwo nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w kwestii rozstrzygania w temacie odpowiedzialności cywilnej i karnej u osób z rozpoznanymi zaburzeniami uprawiania hazardu, tym bardziej przy podejrzeniu współwystępowania lub interferencji z innymi chorobami psychicznymi. Przykładem trudności diagnostycznych jest obraz kliniczny pacjentki z zaburzeniami uprawiania hazardu, która była opiniowana sądowo-psychiatrycznie pod kątem oceny podejmowania świadomych (i swobodnych) decyzji w odniesieniu do zawierania licznych umów cywilno-prawnych (głównie finansowych). Pacjentka była uprzednio 5-krotnie badana przez biegłych psychiatrów, którzy w 4 opiniach stawiali rozpoznanie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, w tym raz pod postacią z zaburzeń z szybką zmianą faz. W oparciu o aktualny stan wiedzy o relacjach między zaburzeniami uprawiania hazardu a zaburzeniami nastroju nie potwierdzono rozpoznania choroby afektywnej dwubiegunowej. Trudności diagnostyczne, wynikają zarówno z nieprzejrzystości diagnostycznej, jak i niepewnych informacji wynikających z wywiadu, jakie pojawiły się w analizowanym przypadku i wskazują na potrzebę wielopłaszczyznowej oceny klinicznej osób opiniowanych z podejrzeniem zaburzeń nastroju i nałogów behawioralnych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674