PL EN
ARTICLE
Implementacja wytycznych Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) w zakresie psychiatrii sądowej w Polsce. Stan obecny i konieczne działania
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
 
Data nadesłania: 02-04-2019
 
 
Data akceptacji: 01-05-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Gosek   

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):553-570
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy i metoda: W artykule omówiono kluczowe aspekty wytycznych Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie psychiatrii sądowej - European Psychiatric Association (EPA) guidance on forensic psychiatry: Evidence based assessment and treatment of mentally disordered offenders. Wyniki: Autorzy zwracają uwagę na rozbieżności pomiędzy rekomendacjami wynikającymi z wytycznych a praktyką kliniczną i obecnymi rozwiązaniami systemowymi. Omówiono podstawowe trudności związane z implementacją wytycznych w praktyce klinicznej w Polsce w zakresie pełnienia roli biegłego przez lekarzy psychiatrów i psychologów, oceny i zarządzania ryzykiem, lecznictwa psychiatrycznego w zakładach karnych, realizacji środków zabezpieczających w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych, skuteczności oddziaływań farmakologicznych i pozafarmakologicznych. Wnioski: Mamy nadzieję, że omówienie treści wytycznych przyczyni się do pogłębienia wiedzy klinicystów w zakresie pracy w charakterze biegłych sądowych i osób odpowiedzialnych za realizację środka zabezpieczającego w naszym kraju. W oparciu o doświadczenie kliniczne zaproponowano rozwiązania umożliwiające implementację wytycznych, a tym samym poprawę jakości sprawowanej opieki nad chorującymi psychicznie sprawcami czynów zabronionych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top