PL EN
ARTICLE
Psychiczne przeszkody w zawarciu małżeństwa – opiniowanie sądowo-psychiatryczne. Część I
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 23-12-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-04-2018
 
 
Data akceptacji: 17-04-2018
 
 
Data publikacji online: 29-02-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Cynkier   

Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, 01-938 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(1):153–162
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przed sądami powszechnymi toczą się postępowania o unieważnienie małżeństw, podczas których są powoływani biegli psychiatrzy. W pierwszym rodzaju tych spraw kluczowym zadaniem biegłego jest dokonanie oceny, czy obecność choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego u nupturienta w dacie zawarcia małżeństwa mogła ewentualnie stanowić zagrożenie dla małżeństwa lub zdrowia przyszłego potomstwa. Biegły dokonuje retrospektywnej oceny nie tylko przebiegu i nasilenia ściśle wyodrębnionych przez ustawodawcę zaburzeń psychicznych, ale także ich wpływu na funkcjonowanie społeczne danej osoby. W drugim rodzaju postępowań unieważnienie małżeństwa jest możliwe w sytuacji, kiedy oświadczenie o wstąpie¬niu w związek małżeński zostało złożone przez nupturienta, który z jakichkolwiek powodów znajdował się w sta¬nie wyłączającym świadome wyrażenie woli. Zadanie biegłego w tym wypadku polega na ocenie zdolności do konkretnej czynności prawnej. Celem pracy było omówienie problematycznych i niejasnych sformułowań prawnych, dotyczących unieważnienia małżeństwa, które sprawiają biegłym psychiatrom trudności i powodują, że niekiedy opinie powinny być sporządzane jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. Szczególnie kłopotliwa jest ocena wpływu dysfunkcji psychicznych rodzica na stan zdrowia przyszłego potomstwa. Dodatkowym elementem utrudniającym oceny sądowo-psychiatryczne jest analiza wpływu otoczenia (także postaw i zachowań zdrowego małżonka) na obraz i przebieg zaburzeń psychicznych u chorego lub upośledzonego nupturienta.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674