PL EN
ARTICLE
Polska adaptacja Kwestionariusza Codziennych Doświadczeń Heteroseksizmu
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia i Środowiska
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii
 
3
Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 03-08-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-09-2018
 
 
Data akceptacji: 30-09-2018
 
 
Data publikacji online: 29-02-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Koziara   

Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ, Ingardena 6, 30-060 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(1):137-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem przeprowadzonego badania była adaptacja i weryfikacja psychometrycznych właściwości polskiej wersji Kwestionariusza Codziennych Doświadczeń Heteroseksizmu (Daily Heterosexist Experiences Questionnaire - DHEQ) stworzonego przez amerykański zespół pracujący pod kierunkiem Kimberly Balsam (2013). Zastosowany kwestionariusz w oryginalny sposób ujmuje przejawy uprzedzeń i dyskryminacji w codziennym funkcjonowaniu osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych).

Metoda:
W badaniu internetowym zgromadzono dane pochodzące od 197 osób LGBT. Średni wiek uczestników badania wyniósł 31 lat (M = 31,93; SD = 8,37). Blisko 17% (N = 33) osób określiło się jako transpłciowe, nieco ponad 19% (N = 38) jako nieheteroseksualne kobiety, podczas gdy pozostali uczestnicy (N = 127; 64%) opisali się jako homoseksualni, biseksualni lub panseksualni mężczyźni.

Wyniki:
Najwyższe średnie wyniki uzyskano w obrębie czynnika Zastępczej traumy, co sugeruje, że dowiadywanie się o przemocy i dyskryminacji dotykającej inne osoby LGBT jest ważnym stresorem w życiu osób LGBT. Innymi kluczowymi przejawami heteroseksizmu okazały się czynniki Wyobcowania oraz Czujności, które opisują uczucia samotności oraz wysiłek wkładany w ukrywanie tożsamości LGBT. Z wszystkich grup osoby transpłciowe okazały się w największym stopniu eksponowane na przejawy heteroseksizmu.

Wnioski:
Polska adaptacja kwastionariusza DHEQ charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi. Większość czynników kwestionariusza znajduje zastosowanie na gruncie polskim.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top