PL EN
ARTICLE
Impulsywność i cechy cyklotymiczne temperamentu afektywnego jako predyktory ryzykownych zachowań hazardowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Studenckie Koło Naukowe Chorób Afektywnych
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
 
Data nadesłania: 12-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-07-2019
 
 
Data akceptacji: 04-07-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Aleksander Turek   

Studenckie Koło Naukowe Chorób Afektywnych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):537-552
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Hazard patologiczny charakteryzuje się obniżoną kontrolą poznawczą i behawioralną, które prowadzi do naruszenia wartości i zobowiązań społecznych, rodzinnych, zawodowych i materialnych. Hazard patologiczny cechuje wysoka współchorobowość z chorobami afektywnymi. Liczne badania wskazały na podwyższoną impulsywność u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum zaburzeń dwubiegunowych w stanie eutymii, jak i u osób patologicznie uprawiających hazard. Cel badania: Określenie cech dwubiegunowości oraz impulsywności u osób uprawiających hazard patologiczny, w porównaniu do osób uprawiających hazard niepatologiczny i osób nieuprawiających hazardu. Określenie interakcji pomiędzy cechami temperamentu afektywnego, impulsywnością i nasileniem zachowań hazardowych.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 139 uczestników (63 kobiet), średnia wieku uczestnika wyniosła 30,32 (SD = 10,69). Do pomiaru impulsywności użyto Skali Impulsywności Barratta, do pomiaru afektywnych cech temperamentalnych użyto kwestionariusz Temperament Evaluation of Memphis, Pisa and San Diego Autoquestionnaire. Objawy zaburzeń ze spektrum afektywnych dwubiegunowych zmierzono kwestionariuszami Mood Disorder Questionnaire i Hypomania Checklist-32. Kanadyjski Indeks Gier Hazardowych (CPGI) wykorzystano do oceny stopnia nasilenia hazardu patologicznego. Polskie wersje kwestionariuszy anonimowo wypełniono drogą internetową.

Wyniki:
Osoby uprawiające hazard patologiczny (N=36) uzyskiwały istotnie wyższe wyniki w podskalach Impulsywności ruchowej, Cyklotymiczności i Drażliwości, w porównaniu do osób uprawiających hazard niepatologiczny (N=61) i osób nieuprawiających hazardu (N=42). Cyklotymiczność i impulsywność ruchowa były predyktorami CPGI. Interakcja obu predyktorów była istotna - wyższa impulsywność ruchowa wiązała się ze zwiększonym wpływem cech cyklotymicznych temperamentu afektywnego na stopień hazardu patologicznego.

Wnioski:
Uzyskane wyniki są zgodne ze wcześniejszymi badaniami wskazującymi na podwyższoną impulsywność i cechy ze spektrum dwubiegunowości wśród osób uprawiających hazard patologicznie. Wpływ cech temperamentu afektywnego na nasilenie patologicznego hazardu jest moderowany przez impulsywność.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top