PL EN
ARTICLE
Mania indukowana lekami przeciwdepresyjnymi – charakterystyka zjawiska u dzieci i młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Neurodiagnostyki, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 10-07-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-04-2019
 
 
Data akceptacji: 15-05-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Stawicka   

1. Pracownia Neurodiagnostyki SPDSK w Warszawie 2. Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):525-536
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zjawisko manii indukowanej, czyli epizodu maniakalnego związanego ze stosowaniem farmakoterapii (w szczególności lekami przeciwdepresyjnymi) jest szczegółowo zdefiniowane i opisane w grupach pacjentów dorosłych. Potwierdzony został negatywny wpływ wystąpienia powyższego zjawiska na przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej. W grupie dzieci i młodzieży jest to temat nadal słabo poznany i opisywany stosunkowo od niedawna ze względu na kontrowersje wokół samej diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej o wczesnym początku. Autorzy pracy przedstawią przegląd aktualnych badań na ten temat począwszy od opisów przypadków, poprzez badania otwarte kończąc na badaniach randomizowanych. Ponieważ wyniki prac nie są jednoznaczne, omówione zostały również główne problemy, które uniemożliwiają formułowanie obiektywnych wniosków oraz najważniejsze kierunki dalszych badań. Zaprezentowano także aktualne hipotezy na temat etiologii epizodu manii indukowanej u dzieci i młodzieży służące systematyzacji problemu oraz stanowiące pomoc diagnostyczną w codziennej pracy klinicznej. W grupie dzieci i młodzieży zjawisko manii indukowanej wymaga różnicowania w zależności od diagnozy pierwotnej, gdyż podobnie jak w badaniach u dorosłych wydaje się występować częściej u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową niż w innych zaburzeniach psychicznych. Ponadto, można przyjąć, że na obecnym etapie wiedzy samo zjawisko występowania manii indukowanej u dzieci i młodzieży nie podlega dyskusjom, aczkolwiek określenie skali zjawiska wymaga dalszych badań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top