PL EN
ARTICLE
Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii i Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
3
Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii
 
4
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
5
Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
6
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
7
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii
 
8
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
 
9
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 11-12-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-01-2021
 
 
Data akceptacji: 17-01-2021
 
 
Data publikacji online: 12-03-2021
 
 
Data publikacji: 12-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Samochowiec   

Pomorski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):235-259
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pod egidą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii, na podstawie analizy światowych wytycznych, grupa ekspertów złożona z psychiatrów oraz epidemiologa (który nadzorował poprawność metodologii), opracowała zalecenia dotyczące leczenia epizodu depresyjnego oraz zaburzeń depresyjnych nawracających. W zaleceniach uwzględniono informacje, jakie powinien otrzymać pacjent przed rozpoczęciem leczenia, kryteria doboru metody leczenia i wyboru leku przeciwdepresyjnego, sposoby oceny skuteczności leczenia, monitorowanie leczenia oraz zalecenia odnośnie czasu kontynuacji leczenia. Formułując zalecenia eksperci przeanalizowali źródłowe dane pod kątem możliwości ich zastosowania w Polsce. Uwzględniono aktualne zalecenia towarzystw naukowych i analizę piśmiennictwa dotyczące leczenia epizodów depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających z podziałem na leczenie epizodów ostrych i leczenie podtrzymujące oraz zalecenia dotyczące sposobu tworzenia wytycznych. Wzięto także pod uwagę wytyczne stworzone przy współpracy Naczelnej Izby Lekarskiej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt: "Diagnostyka i leczenie depresji u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych" oraz zalecenia Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych. Rekomendacje zostały przedyskutowane przez ekspertów i zaakceptowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i po uwzględnieniu zgłoszonych uwag – przyjęte jako stanowisko Towarzystwa z zaleceniem ich stosowania w leczeniu osób chorych na depresję w Polsce.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top