PL EN
Wytyczne postępowania z pacjentami hospitalizowanymi w oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży z podejrzeniem zachorowania lub z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym
 
 
Data nadesłania: 29-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-06-2020
 
 
Data akceptacji: 01-07-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Herman   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):115-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Epidemia nowej choroby koronawirusowej (COVID-19) stworzyła wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia psychicznego we wszystkich krajach, w tym w Polsce, w zakresie zapewnienia opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, psychicznymi, przy jednoczesnej konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu COVID-19. W ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej w Polsce świadczone są usługi online. Problemem pozostaje opieka nad pacjentami z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, oraz z podejrzeniem lub z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19, którzy muszą być leczeni w szpitalu psychiatrycznym. Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został wyznaczony przez Wojewodę Mazowieckiego do przyjmowania dzieci i młodzieży wymagających hospitalizacji psychiatrycznej w trybie nagłym z potwierdzonym COVID-19 lub mających objawy świadczące o zakażeniu nim. Stworzyło to pilną potrzebę dostosowania naszego oddziału do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19. O ile wiemy, nie są dostępne żadne wytyczne w języku angielskim dotyczące zarządzania szpitalami psychiatrycznymi w okresie epidemii COVID-19. W niniejszej pracy prezentujemy stworzone przez nas wytyczne dotyczące postępowanie personelu medycznego Oddziału Psychiatrii Wieku Rozwojowego w stosunku do pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top