PL EN
Pierwszorazowa uporczywa neutropenia u pacjenta przewlekle leczonego klozapiną po szczepieniu przeciwko COVID-19, krótko poprzedzającym infekcję wirusem SARS-CoV-2 – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
 
2
Centrum Pediatrii Jana Pawła II, Sosnowiec, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2023
 
 
Data akceptacji: 12-10-2023
 
 
Data publikacji online: 09-04-2024
 
 
Data publikacji: 09-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Alicja Kawalec   

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp Klozapina jest jednym z najskuteczniejszych leków przeciwpsychotycznych, ale jej stosowanie jest ograniczone ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak neutropenia i agranulocytoza. Największe ryzyko wystąpienia tych powikłań występuje na początku leczenia, ale mogą one również pojawić się w późniejszym etapie, szczególnie gdy występują dodatkowe czynniki ryzyka. W opisanym przypadku zarówno szczepienie przeciwko Covid-19, jak i następcza infekcja COVID-19 doprowadziły do ciężkiej neutropenii, nawracającej pomimo modyfikacji farmakoterapii. Prezentacja przypadku: 23-letnia kobieta, u której zdiagnozowano schizofrenię oporną na leczenie o wczesnym początku, była leczona klozapiną z satysfakcjonującym efektem przez ponad 10 lat. Tydzień po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki mRNA przeciwko Covid-19 u pacjentki rozwinęła się ciężka infekcja Covid-19 powikłana neutropenią, w wyniku czego podjęto decyzję o odstawieniu leku. Mimo iż pacjentka w pełni wyzdrowiała z infekcji wirusowej, ponowna stabilizacja jej stanu psychicznego pozostała niezadowalająca. Kilkukrotne zmiany leków przeciwpsychotycznych skutkowały jedynie częściową poprawą lub kolejnymi incydentami neutropenii, pomimo zaprzestania stosowania klozapiny. Konkluzja: Istnieje kilka możliwych patomechanizmów wpływających na opisany przebieg zdarzeń. Zarówno szczepienie, jak i zakażenie mogą potencjalnie prowadzić do przejściowego zwiększenia stężenia klozapiny bez zmiany dawkowania. Nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna może również wpływać na tolerancję leczenia. Niemożliwe jest jednak określenie dokładnych czynników wpływających na nietypowy przebieg leczenie zaprezentowany przez pacjenta. Zgodnie z naszą obecną wiedzą jest to pierwszy zgłoszony przypadek uporczywej neutropenii wywołanej przez różne leki przeciwpsychotyczne po ekspozycji na antygeny SARS-CoV-2 .
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top