PL EN
Ostra psychoza u 35-letniej kobiety. Czy może być związana z wcześniejszą infekcją COVID-19? Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 29-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-08-2022
 
 
Data akceptacji: 09-08-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Bulanda   

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1143-1149
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wirus SARS-CoV-2 jest przyczyną choroby COVID-19. Zakażenie może przyjmować bardzo zróżnicowane formy od bezobjawowej po ciężką z licznymi powikłaniami, które mogą prowadzić nawet do zgonu. Najczęściej wirus atakuje układ oddechowy, prowadząc do jego niewydolności. Od początku pandemii prowadzone są liczne badania, aby poznać dokładną ekspresję wirusa. Infekcja COVID-19 zwiększa również ryzyko wystąpienia objawów neuropsychiatrycznych, w tym psychozy. Praca przedstawia przypadek 35-letniej kobiety bez wcześniejszego wywiadu psychiatrycznego, u której rozwinęła się ostra psychoza po wcześniej przebytym zakażeniu COVID-19. Leczono ją w sposób standardowy: haloperidolem, lorazepamem i diazepamem. Objawy szybko ustąpiły po wdrożeniu klasycznego leczenia. Na ten moment nie są znane długofalowe konsekwencje zakażenia wirusem SARS-CoV-19, dlatego też konieczna jest dalsza obserwacja i prowadzenie badań w tym kierunku. Leczenie, jak pokazano w tym opisie przypadku, wydaje się być podtrzymujące i oparte na objawach. Optymalne leczenie przeciwwirusowe nie zostało jeszcze jasno określone, wciąż trwają badania nad najlepszym sposobem leczenia samego wirusa.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top