PL EN
Metody radzenia sobie ze stresem spowodowanym pandemią Covid-19 wśród polskich studentów
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Studenckie Koło Naukowe Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
 
3
Centrum Pediatrii w Sosnowcu
 
 
Data nadesłania: 16-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-07-2022
 
 
Data akceptacji: 07-07-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Alicja Kawalec   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Studenckie Koło Naukowe Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1151-1167
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Pandemia Covid-19 drastycznie zmieniła codzienną rzeczywistość i zmusiła całe społeczeństwa do wypracowania nowych metod radzenia sobie ze stresem. Studenci stanowili grupę, której rytm dnia i pracy został drastycznie zmieniony. Przeprowadzona analiza sposobów adaptacji do przewlekłego stresu wraz z oceną ich skuteczności, może pomóc jednostkom i grupom społecznym najbardziej narażonym na stres.

Metoda:
Analiza metod radzenia sobie ze stresem oraz poziomu agresji została przeprowadzona za pomocą kwestionariuszy Brief COPE i STAXI-2 na grupie 283 uczestników, wyłonionych z grupy 906 osób biorących udział w początkowej fazie badania. Badanie odbyło się pomiędzy drugą i trzecią falą pandemii w Polsce.

Wyniki:
W badanej grupie przeważały pozytywne metody radzenia sobie ze stresem, takie jak aktywne działanie, wykorzystanie wsparcia informacyjnego oraz planowanie. Negatywne metody były nieodłącznie związane z wyższym poziomem agresji. Oba te elementy przeważały u kobiet w sposób istotny statystycznie.

Wnioski:
Pierwsze sygnały dotyczące patologicznych metod radzenia sobie ze stresem mogą być subtelne i ukryte w potencjalnie zwyczajnych reakcjach na stresujące zdarzenia. Należy być świadomym ich obecności, aby móc zapewniać lepszą pomoc wśród środowisk nie tylko studenckich, a także innych znacząco narażonych na chroniczny stres.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top