PL EN
Porównawcza ocena związku czynników emocjonalnych z jakością życia w grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2 – doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 10-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-05-2020
 
 
Data akceptacji: 14-05-2020
 
 
Data publikacji online: 27-02-2022
 
 
Data publikacji: 27-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Karina Badura-Brzoza   

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(1):123-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Stały wzrost zachorowań na cukrzycę skłania do poszukiwań nowszych form leczenia, ale także do badań różnych czynników mających wpływ na jakość życia tych pacjentów. Celem pracy była ocena związku wybranych parametrów stanu psychicznego z jakością życia pacjentów z cukrzycą.

Metoda:
Badaniem objęto 51 pacjentów z cukrzycą typu 1 i 52 pacjentów z cukrzycą typu 2. W badaniach wykorzystano skale: jakości życia SF-36, AIS, HADS oraz SWLS.

Wyniki:
Pacjenci z cukrzycą typu 2 osiągnęli niższe wartości niż pacjenci z cukrzycą typu 1 jedynie w zakresie funkcjonowania fizycznego skali SF-36 (p=0.001). Oceniając związek między parametrami badanymi wykazano, że długość trwania choroby wiązała się z gorszą oceną ogólnego stanu zdrowia (p=0.036) wśród pacjentów z cukrzycą typu 1. Natomiast wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 czas trwania choroby korelował ujemny z funkcjonowaniem fizycznym (p=0.002), fizycznym funkcjonowaniem w rolach społecznych (p=0.001) i bólem fizycznym (p=0.047) a także satysfakcją z życia (p=0.012) a dodatnio z wartościami hemoglobiny glikowanej ( p=0,04). Wśród pacjentów z cukrzycą typu 1 poziom depresji ujemnie korelował z poziomem akceptacji choroby (p= 0.0009) oraz satysfakcją z życia (p=0.006), natomiast poziom lęku jedynie z poziomem akceptacji choroby (p=0.0004) a większe nasilenie lęku wiązało się z gorszą kontrolą metaboliczną (p= 0, 02). W grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 poziom lęku korelował negatywnie z poziomem akceptacji choroby (p=0.003).

Wnioski:
Z powodu licznych ograniczeń, jakie niesie ze sobą przewlekła choroba, należy zwracać większą uwagę na aspekt jakości życia oraz stan psychiczny pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy oraz włączyć ocenę powyższych parametrów do procesu terapeutycznego.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top