PL EN
ARTICLE
Parafilie wśród księży Kościoła rzymskokatolickiego: co wiemy, czego i nie wiemy, o duchownych wykorzystujących seksualnie małoletnich
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Psychologii, Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki
 
 
Data nadesłania: 14-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-02-2020
 
 
Data akceptacji: 01-03-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Prusak   

Akademia Ignatianum
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(3):571-590
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problematyka wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim jest szeroko dyskutowana w mediach. Niemniej jednak zaczęto w nieprecyzyjny sposób posługiwać się terminem "ksiądz-pedofil" przy wskazywaniu sprawców. Istnieje bardzo mało badań zajmujących się wprost tą grupą przestępców, nie dysponujemy również jak dotąd żadną teorią, która w adekwatny sposób wyjaśniłaby tego typu zachowania. Próby psychologicznego scharakteryzowania duchownych wykorzystujących seksualnie osoby niepełnoletnie przyniosły jak dotąd ograniczony sukces. Celem tego artykułu jest przedstawienie najważniejszych kwestii i dylematów klinicznych związanych z diagnostyką i leczeniem parafilii, podobieństwami i różnicami pomiędzy duchownymi a innymi sprawcami przestępstw seksualnych wobec małoletnich, typologią przestępców seksualnych wśród księży, związkiem płci ofiar z orientacją seksualną i celibatem sprawców. Autor wykaże, że używanie pojęcia "ksiądz-pedofil" nie tylko jest mylące, ale bywa używane w celu świadomego wprowadzenia w błąd. Z jednej strony po to, aby wywołać efekt paniki moralnej sugerując, że duchowieństwo katolickie jest grupą zwiększonego ryzyka tego typu przestępstwami. Z drugiej zaś po to, aby wskazując na płeć i wiek ofiar większości ich ofiar, uznać za sprawców homoseksualistów w koloratkach, a więc wytypować kozła ofiarnego odpowiedzialnego za problemy kościelnej instytucji.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top