PL EN
ARTICLE
Ocena deficytów poznawczych w schizofrenii z zastosowaniem potencjałów wywołanych zależnych od zdarzenia i oddziaływania rehabilitacyjnego z użyciem EEG Biofeedback u osób z rozpoznaniem schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Psychiatrii, Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych
 
 
Data nadesłania: 11-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-01-2019
 
 
Data akceptacji: 03-01-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Renata Markiewcz   

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1261-1273
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Deficyty poznawcze u osób chorych na schizofrenię mają przewlekły, negatywny wpływ na funkcjonowanie społeczne chorych [3-6]. Leki przeciwpsychotyczne, nie poprawiają w wystarczającym funkcjonalnym stopniu funkcji poznawczych [15,16].W niniejszej pracy, w oparciu o przegląd dostępnych publikacji (Pubmed, Scopus) dokonano analizy wyników przeprowadzonych dotąd badań funkcji poznawczych z zastosowaniem potencjałów wywołanych zależnych od zdarzenia u chorych na schizofrenię. Badania wskazują na liczne odchylenia na różnych etapach przetwarzania informacji u osób z diagnozą schizofrenii w porównaniu z osobami zdrowymi, co uzasadnia w rehabilitacji poznawczej tych pacjentów potrzebę tworzenia nowych metod oddziaływujących na czynność bioelektryczną mózgu.Metodą kandydującą do rehabilitującej funkcje poznawcze osób chorych na schizofrenię jest EEG Biofeedback. Pomimo stosowania w praktyce nie jest rozstrzygnięte znaczenie EEG Biofeedback jako oddziaływania rehabilitacyjnego w odniesieniu do funkcji poznawczych w schizofrenii. W niniejszej pracy dokonano analizy wyników dotychczasowych badań nad wpływem terapii EEG Biofeedback na funkcje poznawcze jako możliwej metody w rehabilitacji chorych na schizofrenię. Liczba naukowych badań, które mogą wykazać wartość tej metody w rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię wydaje się aktualnie niewystarczająca, brak dowodów naukowych z badań randomizowanych na przydatność EEG Biofeedback w leczeniu schizofrenii. Aktualnie proponowanie tej metody rehabilitacji poznawczej pacjentom jest eksperymentem terapeutycznym. Aktualnie, badacze na podstawie analizy przypadków klinicznych proponują, aby EEG Biofeedback u pacjentów z diagnozą schizofrenii przeprowadzali doświadczeni praktycy zwracając szczególną uwagę na wzmacnianie alfy w prawej okolicy ciemieniowej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top