PL EN
ARTICLE
Ocena skuteczności rehabilitacji osób z rozpoznaniem schizofrenii z wykorzystaniem narzędzi klinicznych, testów psychologicznych, QEEG i neurotropowego czynnika BDNF
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
 
3
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
 
4
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego, Lublin
 
5
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej
 
6
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Farmakologii
 
 
Data nadesłania: 11-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-02-2019
 
 
Data akceptacji: 13-04-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Renata Anna Markiewcz   

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1275-1292
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań randomizowanych była ocena poziomu funkcjonowania poznawczego i społecznego dwóch grup pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii przy wykorzystaniu narzędzi klinicznych, testów psychologicznych, QEEG Biofeedback oraz zmian w aktywności neurotropowego czynnika BDNF (brain derived neurotrophic factor) w surowicy badanych pacjentów.

Metoda:
Do badań zakwalifikowano losowo wybranych mężczyzn z rozpoznaniem schizofrenii, których podzielono na dwie grupy. Gr.1 stanowili pacjenci, wobec których nie stosowano ustrukturalizowanego programu działań rehabilitacyjnych, Gr.2 pacjenci, których poddano standardowym oddziaływaniom rehabilitacyjnym. W celu oceny wpływu oddziaływań rehabilitacyjnych uzyskane wyniki w obu grupach porównano po 12 tyg. i dokonano analizy zgodnie z założeniem projektu eksperymentalnego.

Wyniki:
Z uzyskanych analiz w post-test wynika, że ustrukturalizowane oddziaływania rehabilitacyjne redukują objawy negatywne, powodują wzrost poziomu czynnika BDNF, powodują poprawę w zakresie funkcjonowania poznawczo-społecznego oraz pozytywnie wpływają na szybkość i dokładność spostrzegania.

Wnioski:
Pozytywny wpływ ustrukturalizowanych oddziaływań rehabilitacyjnych pozwala stwierdzić, że rehabilitacja jest niezbędną częścią kompleksowego leczenia psychiatrycznego i powinna być wdrażana już podczas pierwszego epizodu choroby.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top