PL EN
ARTICLE
BDNF jako biomarker w przebiegu i leczeniu schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM
 
 
Data nadesłania: 05-12-2014
 
 
Data akceptacji: 28-01-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Tadeusz Nasierowski   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1149-1158
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wielu naukowców podziela przekonanie, że geny i białka zaangażowane w etiopatogenezę zaburzeń psychicznych, mogą pełnić rolę biomarkerów – biologicznych znaczników stanu zdrowia. Markery genetyczne określają ogólne predyspozycje osoby badanej, zaś inne biochemiczne wskaźniki, takie jak stężenie substancji w płynach ustrojowych, mówią o aktualnym stanie organizmu. Wśród badaczy schizofrenii dużym zainteresowaniem cieszą się gen i białko BDNF (ang. brain-derived neurotrophic factor – neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego), ze względu na rolę tej neurotrofiny w neurogenezie, synaptogenezie oraz jej wpływ na funkcję neuronów dopaminergicznych. W grupie osób chorych na schizofrenię, gen BDNF badano pod kątem polimorfizmów i metylacji w obrębie sekwencji promotorowych. Oznaczano też stężenie samej neurotrofiny w mózgach chorych post mortem i we krwi żyjących pacjentów, często uwzględniając wpływ terapii farmakologicznej. Analiza wyników tych badań ujawnia wiele sprzeczności i niejasności. Jedyną wielokrotnie potwierdzoną obserwacją jest obniżenie stężenia białka BDNF w surowicy krwi chorych na schizofrenię w porównaniu do osób zdrowych. Wydaje się, że na razie nasza wiedza na temat regulacji ekspresji genu BDNF i funkcji białka jest zbyt mała, aby w oparciu o BDNF wnioskować o stanie pacjentów cierpiących na schizofrenię.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top