PL EN
ARTICLE
Percepcja ekspresji emocjonalnej twarzy a objawy schizofrenii.
 
Więcej
Ukryj
1
III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 02-09-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-01-2015
 
 
Data akceptacji: 18-02-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Anna Leszczyńska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1159-1168
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Rozpoznawanie emocji jest niezwykle ważnym aspektem interakcji społecznych. W grupie osób chorych na schizofrenię obserwowano zaburzenia w tym zakresie. Celem badania była ocena umiejętności percepcji mimiki u osób chorych na schizofrenię paranoidalną oraz potencjalny związek z nasileniem objawów psychozy.

Metoda:
W badaniu wzięły udział osoby w wieku 18 – 60 lat: 102 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej (F20.0 wg. ICD 10) oraz 50 osób zdrowych stanowiących grupę kontrolną. Do oceny stanu psychicznego wykorzystano następujące narzędziami: CGI (Skala ogólnej oceny klinicznej), PANSS (Skala zespołu pozytywnego i negatywnego), CDSS (Skala Calgary do oceny depresji w schizofrenii), UKU (Skala objawów ubocznych i powikłań). Umiejętność rozpoznawania mimiki oceniano na podstawie Skali Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T).

Wyniki:
Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że osoby chore na schizofrenię paranoidalną rozpoznawały mimikę istotnie gorzej niż osoby zdrowe. Nasilenie objawów negatywnych schizofrenii wiązało się z większym nasileniem zaburzeń percepcji mimiki. Nie stwierdzono związku pomiędzy wiekiem zachorowania na schizofrenię a poziomem zdolności rozpoznawania emocji twarzy. Natomiast w obu grupach osób zdrowych i chorych na schizofrenię, wraz z wiekiem pogarszała się zdolność percepcji mimiki.

Wnioski:
Nasilenie objawów schizofrenii wiązało się z większym nasileniem zaburzeń percepcji mimiki.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top