PL EN
ARTICLE
Europejskie badania nad umieralnością w schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 31-07-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-01-2015
 
 
Data akceptacji: 30-01-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Patryk Piotrowski   

Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu, Wyb. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1139-1148
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Schizofrenia jest przewlekłą i jedną z najcięższych chorób psychicznych. Od wielu lat prowadzone są badania nad umieralnością wśród osób chorujących na schizofrenię, stanowiąc pośrednio sposób kontroli nad skutecznością opieki i leczenia psychiatrycznego. Celem pracy było określenie kierunku badań nad umieralnością w schizofrenii i analiza możliwości ich wykorzystania do oceny zmian zachodzących w systemie opieki psychiatrycznej w Polsce. Praca jest przeglądem aktualnej europejskiej literatury dotyczącej badań nad umieralnością w schizofrenii. Znakomita większość analizowanych publikacji powstała w krajach Europy Północnej i Zachodniej. Brak jest publikacji międzynarodowych z Europy Południowej i Wschodniej. Aktualne kierunki badań obejmują zmiany przyczyn umieralności osób z rozpoznaniem schizofrenii na przestrzeni lat, współwystępowanie chorób somatycznych, wpływ leków na umieralność w schizofrenii oraz gorszy niż wśród osób zdrowych dostęp do opieki medycznej. Umieralność w schizofrenii stanowi przydatny i wartościowy czynnik w badaniach klinicznych, który może umożliwić ocenę skutków zdrowotnych przemian systemu opieki zdrowotnej i pozwala na budowę systemu w oparciu o dowody naukowe.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top