PL EN
ARTICLE
Rodzina wobec schizofrenii - grupa psychoedukacyjna w programie pilotażowym
 
Więcej
Ukryj
1
Zespół Gabinetów Specjalistycznych Proximed w Krakowie
 
2
Centrum Psychologiczno – Terapeutyczne Scanmed Multimedis S.A. w Krakowie
 
3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med w Krakowie
 
4
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
5
Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie
 
6
Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 30-10-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-02-2015
 
 
Data akceptacji: 18-02-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kokodyńska   

Centrum Psychologiczno – Terapeutyczne Scanmed Multimedis S.A. w Krakowie, Centrum Psychologiczno – Terapeutyczne Scanmed Multimedis S.A. w Krakowie, ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1129-1138
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem artykułu jest prezentacja przebiegu, wyników i wniosków z przeprowadzonego cyklu zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin osób chorych na schizofrenię, leczących się w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Artykuł prezentuje projekt o charakterze eksploracyjnym, opierający się na jakościowym podejściu badawczym. Prezentowany program psychoedukacyjny mieści się w systemowym podejściu terapeutycznym, wykorzystującym ujęcie narracyjne.

Metoda:
W projekcie wzięło udział 23 osoby z 16 rodzin, które uczestniczyły w 14 spotkaniach psychoedukacyjnych na przestrzeni 4 miesięcy. Zastosowano różnorodne metody edukacyjne: wykłady, studium przypadku, warsztaty interaktywne, psychorysunek, prezentacje multimedialne, symulacje sytuacji kryzysowych, zajęcia w podgrupach.

Wyniki:
Po zakończeniu cyklu spotkań u uczestników nie stwierdzono wyraźnego wzrostu poziomu wiedzy teoretycznej o schizofrenii, odnotowano natomiast spadek subiektywnie odczuwanego poczucia obciążenia chorobą w rodzinie. Mimo że wstępnie jedynie 11% uczestników oczekiwało od grupy wsparcia emocjonalnego, przez 60% badanych wsparcie zostało uznane za najważniejszą korzyść wyniesioną z programu.

Wnioski:
Zastosowanie w programie systemowego podejścia narracyjnego spotkało się z pozytywnym przyjęciem i dobrą oceną przez rodziny pacjentów chorujących na schizofrenię. Wydaje się być efektywną alternatywną dla „tradycyjnej” psychoedukacji. Wykorzystanie skutecznych narzędzi szkoleniowych połączone z jednoczesnym zostawieniem dużej przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń sprawdziło się jako dobra forma pomocy rodzinie w kryzysie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top