PL EN
ARTICLE
Rozpowszechnienie zespołów katatonicznych w ostroprzyjęciowych oddziałach psychiatrycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Tóth Ilona Medical Service, Psychiatric Outpatient Service, Csikó sétány 9., 1213 Budapest, Hungary
 
2
School of Doctoral Studies, Semmelweis University, Budapest, Hungary
 
3
Department of Psychiatry, Aalborg University Hospital, Aalborg, Denmark
 
4
University of Notre Dame Australia/Graylands Hospital, Perth, Australia
 
5
Department of Affective Disorders, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
 
6
1st Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Jahn Ferenc Hospital, Budapest, Hungary
 
7
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University Medical School, Budapest, Hungary
 
 
Data nadesłania: 21-03-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-11-2018
 
 
Data akceptacji: 05-01-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Gábor Gazdag   

Jahn Ferenc Hospital
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(6):1251-1260
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem tego prospektywnego badania było ustalenie częstości występowania zespołów katatonicznych w populacji pacjentów ostroprzyjęciowych oddziałów psychiatrycznych na Węgrzech.

Metoda:
Pacjenci przyjęci w trybie nagłym do Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień, Szent Istvan i Szent Laszlo Hospitalsbyli przez okres 4-miesięcy poddawani ocenie w kierunku występowania u nich objawów katatonicznych. Przedmiotowe i podmiotowe objawy katatoniczne były oceniane według kryteriów diagnostycznych DSM-5 i Skali Oceny Katatonii Busha-Francisa (Bush Francis Catatonia Rating Scale, BFCRS). Rozpoznania zostały ustalone przy zastosowaniu ustrukturalizowanego wywiadu klinicznego (StructuredClinical Interview for DSM-IV Disorders, SCID), testu rysowania zegara i Krótkiej Skali Oceny Stanu PsychicznegoMini-Mental (MMSE).

Wyniki:
W okresie prowadzenia badania do wskazanych powyżej oddziałów w trybie nagłym przyjęto342 pacjentów. Rozpowszechnienie zespołów katatonicznych wynosiło 8,55% i 5,02%, odpowiednio według skali BFCRS i kryteriów DSM-5.

Wnioski:
Stwierdzona częstość występowania katatonii w populacji pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym do oddziałów szpitalnych jest zgodna z szerokim zakresem wartości podanym w literaturze. Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy wynikami oceny w standaryzowanej w tym celu skali BFCRS a rutynową oceną kliniczną (DSM-5), co może wskazywać, że istotny odsetek przypadków katatonii nie jest w praktyce klinicznej rozpoznawany. Ponieważ ostra śmiertelna katatonia może być skutecznie leczona, a wczesne wdrożenie leczenia może zapobiec potencjalnie zagrażającym życiu powikłaniom, prawidłowe rozpoznanie objawów katatonicznych ma niezwykle istotne znaczenie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top