PL EN
ARTICLE
Występowanie bólu u chorych na stwardnienie rozsiane i jego związek z objawami depresyjnymi, lękiem i jakością życia
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Zakład Biostatystyki
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Klinika Neurologii
 
4
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Chemii
 
5
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 07-04-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-07-2018
 
 
Data akceptacji: 21-08-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Beata Łabuz-Roszak   

Faculty of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, ul.Piekarska 18, 41-902 Bytom, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):475-486
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ból jest jednym z najczęściej zgłaszanych objawów stwardnienia rozsianego (SR). Wpływa na codzienne funkcjonowanie chorych, ogranicza zdolność do pracy, zmniejsza radość życia. Celem pracy była analiza wpływu dolegliwości bólowych na jakość życia oraz występowanie objawów lękowych i depresyjnych u chorych na SR.

Metoda:
Badaniem objęto 144 osoby (110 kobiet i 34 mężczyzn) z rozpoznanym na podstawie kryteriów Mc Donalda (2005) SR. Badanie przeprowadzono na podstawie autorskiej ankiety dotyczącej aktualnych i przebytych dolegliwości bólowych, kwestionariusza EuroQol 5D samooceny jakości życia chorych oraz szpitalnej skali oceny lęku i depresji (HADS).

Wyniki:
Wśród wszystkich badanych, aktualne dolegliwości bólowe zgłaszało 117 osób (81,3%), natomiast 120 osób (83,3%) deklarowało występowanie dolegliwości bólowych w przeszłości. Aktualnie chorzy zgłaszali: bóle kończyn –79 osób (54,9%), bóle głowy i twarzy –72 (50%), bóle kręgosłupa –72 (50%), bolesne kurcze mięśni –54 (38,6%), ból w gałce ocznej –37 (25,7%), objaw Lhermitte’a –32 (22,2%). Nasilenie objawów lękowych i depresyjnych było istotnie statystycznie wyższe u osób zgłaszających dolegliwości bólowe w porównaniu z chorymi bez tego typu dolegliwości (HADS-L: 8,0±4,3 vs 5,1±4,3; p<0,01; HADS-D: 6,0±4,2 vs 3,4±3,7; p<0,01), zaś jakość życia była istotnie niższa (EQ 5D: 8,1±1,9 vs 6,3±1,4; p<0,0001). Stwierdzono związek pomiędzy występowaniem bólu a płcią (p<0,01), wiekiem (p<0,05), stopniem niesprawności (p<0,05), wykształceniem (p<0,001) i pracą zawodową (p<0,01).

Wnioski:
Ból u chorych na SR wiąże się z wyższym nasileniem objawów lęku i depresji oraz niższą jakością życia. Płeć żeńska, starszy wiek, niższe wykształcenie, większa niesprawność oraz brak pracy zawodowej predysponują do występowania dolegliwości bólowych u chorych na SR.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top