PL EN
ARTICLE
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych - przegląd najważniejszych badań i najnowszych informacji.
 
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 12-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-05-2014
 
 
Data akceptacji: 25-05-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Anna Poleszczyk   

II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(4):779-789
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie podstawowych informacji na temat przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (transcranial magnetic stimulation - TMS) i jej obecnego stosowania w zaburzeniach psychicznych. Uwzględniono sposób jej wykonywania i jego uzasadnienie w poszczególnych zaburzeniach. Przedstawiono wyniki najważniejszych badań. Najwięcej danych dotyczy stosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej powtarzaną serią bodźców (repetitive transcranial magnetic stimulation-rTMS) w przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających, podczas gdy w innych zaburzeniach psychicznych takich jak depresja w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, schizofrenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, otępienie czy uzależnienia wyniki są wstępne i często niejednoznaczne. Istnieje wiele trudności metodologicznych takich jak ustalenie optymalnego miejsca stymulacji u poszczególnych chorych i w różnych zaburzeniach psychicznych czy też zapewnienie warunków placebo. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna wraz z rozwojem nowych rozwiązań technicznych, nowych protokołów leczniczych czy ustaleniem czynników predykcyjnych reakcji na leczenie ma możliwość stania się bardzo użytecznym sposobem terapii dla chorych z zaburzeniami lekoopornymi lub nie tolerujących leczenia farmakologicznego. Zagadnienie z pewnością wymaga dalszych badań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top