PL EN
ARTICLE
Częstość zamierzonych samookaleczeń bez intencji samobójczych – Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do wieku i płci.
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Dzienny Psychiatryczny Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju UM w Białymstoku
 
2
Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UM w Białymstoku
 
 
Data nadesłania: 06-06-2014
 
 
Data akceptacji: 26-07-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Halina Kądziela-Olech   

Oddział Dzienny Psychiatryczny Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju UM w Białymstoku UDSK ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, ul. Kilińskiego1, 15-274 Białystok, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(4):765-778
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Podjęte badania miały na celu ustalenie częstości dokonywania samookaleczeń bezpośrednich (D-SIB) wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ocena powtarzania samookaleczeń (NSSI) zgodnie z zaproponowanymi kryteriami DSM-V w odniesieniu do wieku i płci w badanej populacji.

Metoda:
Badaniami z użyciem opracowanego kwestionariusza według DSM-V oraz Self-Harm Inventory objęto grupę 1193 chłopców oraz 1027 dziewcząt z losowo wybranych szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Białegostoku w wieku 13-19 lat (średnia wieku 16,7+ 1,64). Analizę statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem programu STATISTICA 10.0 PL, StatSoft.

Wyniki:
Uzyskane wyniki wskazują, że D-SIB oraz NSSI dotyczy obu płci. W badanej populacji angażowanie w celowe samookaleczanie ujawniło 8,3% uczniów. Odsetek NSSI w badanej grupie wynosił 4,8% (6,3% w populacji chłopców, 3,2% wśród dziewcząt; p(Chi2)=0,01). Najczęściej samookaleczenia były dokonywane przez uczniów 15-letnich (D-SIB:14,75%; NNSI:8,1%). Większość badanych (82% dziewcząt oraz 74% chłopców) ujawniła, że w wyniku samookaleczania doświadcza ulgi.

Wnioski:
Prowadzenie dalszych badań w zakresie NSSI wydaje się niezwykle ważne z powodu dużego rozpowszechnienia, tendencji do przewlekłości, ale również dlatego, że w wielu przypadkach powtarzanie samookaleczeń przynoszących ulgę czy poprawiających nastrój może wskazywać na powstawanie mechanizmu przypominającego zespół uzależnienia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top