PL EN
ARTICLE
Zaburzenia osobowości u młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
 
 
Data nadesłania: 17-03-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-06-2014
 
 
Data akceptacji: 28-06-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Srebnicki   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, Marszałkowska 24, 00-574 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(4):757-764
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenia osobowości u dorosłych są bardzodobrze poznane i opisane w literaturze przedmiotu. Od ponad dwóch dekad prowadzona jest dyskusja dotycząca możliwości występowania zaburzeń osobowości u młodzieży. Część badaczy uważa, że w przypadku osób przed 18 rokiem życia można mówić jedynie o prekursorach zaburzeń osobowości w dorosłości, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dostępnych klasyfikacjach diagnostycznych. U podłoża tego stanowiska leży przekonanie, że osobowość młodzieńcza nie jest ostatecznie ukształtowana. Wyklucza to spełnienie kryterium diagnostycznego dotyczącego trwałości objawów w czasie (utrzymanie się objawów zaburzeń osobowości przez co najmniej 2 lata). Zwolennicy innego podejścia argumentują, że nie można wszystkich problemów pacjentów w wieku rozwojowym rozumieć w kategoriach zaburzeń z osi I wg DSM i twierdzą, że możliwe jest diagnozowanie zaburzeń osobowości u młodzieży, a brak stałości i trwałości objawów w czasie jest wynikiem nie dostosowania narzędzi diagnostycznych do tej grupy wiekowej. Celem pracy jest dokonanie przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego zaburzeń osobowości u młodzieży.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top