PL EN
ARTICLE
Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) i zaburzeń powiązanych (OCRD)
 
Więcej
Ukryj
1
Zespół Lekarzy i Psychologów In Altum w Warszawie
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Interwencji Kryzysowej i PsychoterapiI
 
 
Data nadesłania: 18-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-01-2019
 
 
Data akceptacji: 01-03-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Krzyszkowiak   

Zespół Lekarzy i Psychologów In Altum w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):825-843
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych i powiązanych (OCRD – wg DSM-5). Dokonano prezentacji powszechnie stosowanych sposobów leczenia farmakologicznego, psychoterapii, jak również metod leczenia chirurgicznego i innych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w odniesieniu do OCD, odmienność reagowania na farmakoterapię w zależności od rodzaju objawów nie jest na tyle istotna, by uzasadniało to odmienne leczenie. Wybór leków powinien być raczej podyktowany innymi czynnikami, jak np. stopniem nasilenia objawów, poziomem wglądu w chorobę czy współwystępującymi z natręctwami symptomami innych zaburzeń. Te czynniki odgrywają rolę także w psychoterapii, jednak tu zależność pomiędzy typami obsesji i kompulsji, a rodzajem podejścia terapeutycznego ma większe znaczenie. Ogólnie, w leczeniu OCRD można zaobserwować tendencję do stosowania odmiennych metod w odniesieniu do zaburzeń opartych w głównej mierze na mechanizmie kompulsywności bądź impulsywności. Nadzieje na bardziej skuteczne leczenie wiązane są z poszukiwaniem nowych sposobów farmakoterapii oraz modyfikacji metod psychoterapii w oparciu o rozwój dokonujący się głównie w ramach podejścia poznawczo-behawioralnego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top