PL EN
ARTICLE
Objawy lękowe w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym i w zaburzeniu lękowym uogólnionym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 20-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-03-2019
 
 
Data akceptacji: 05-03-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Citkowska-Kisielewska   

Katedra Psychoterapii UJ CM
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):845-864
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Nerwice
 
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Z uwagi na współwystępowanie objawów zaburzeń lękowych i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) oraz hipotezy mówiące o wspólnych czynnikach etiopatogenetycznych, poddano badaniu występowanie i nasilenie objawów lękowych, nasilenie grup objawów nerwicowych oraz przeprowadzono analizy czynnikowe w dwóch grupach pacjentów: z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) i zaburzeń lękowych uogólnionych (GAD).

Metoda:
Badanie przeprowadzono retrospektywnie w dwóch grupach pacjentów: 76 - z rozpoznaniem OCD i 186 - z rozpoznaniem GAD. Źródłem informacji o występowaniu i nasileniu objawów był Kwestionariusz Objawowy „O” (KO). W badaniu uwzględniono wpływ płci oraz istnienia lub nie dysfunkcji poznawczych (testy Bender i Benton), na badane zależności.

Wyniki:
Nie stwierdzono istotnych różnic w nasileniu większości objawów lękowych w grupie pacjentów z rozpoznaniem OCD i GAD. Pacjenci z GAD cechowali się istotnie wyższym średnim nasileniem zaburzeń fobicznych, konwersyjnych, zaburzeń autonomicznych z zakresu serca i układu sercowo-naczyniowego oraz hipochondrycznych, w porównaniu do pacjentów z OCD. Analizy czynnikowe wykazały istnienie zarówno w grupie OCD jak i w GAD istnienie trzech podobnych czynników: „niepokój/depresyjność”, „obsesje” i „kompulsje”. Ponadto w OCD wyodrębniono między innymi czynnik „depresyjności”, natomiast w GAD czynnik odpowiadający lękowi separacyjnemu.

Wnioski:
Badanie wskazuje na istotne znaczenie lęku w obrazie OCD, który może osiągać nasilenie podobne jak w GAD. Występowanie i nasilenie objawów lękowych oraz somatyzacyjnych, może być powiązane z występowaniem dysfunkcji poznawczych, co wymaga dalszych badań.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top