PL EN
Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15-21 lat
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: dr n. med. A. Siwiec, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 
2
Kierownik: dr n. med. A. Siwiec; Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. I. Krupka-Matuszczyk, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu; Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach
 
3
prof. dr hab. n. med. J.E. Zejda, Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM w Katowicach
 
4
Kierowniki: dr n. med. A. Siwiec; Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. I. Krupka-Matuszczyk, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu; Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach
 
5
Kierownik: dr n. med. A. Siwiec, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 
 
Data nadesłania: 23-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-04-2014
 
 
Data akceptacji: 25-04-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Martyna Łucja Stochel   

Kierownik: dr n. med. A. Siwiec, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Paediatric Centre of John Paul 2nd in Sosnowiec, Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, 41-218 Sosnowiec, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):119-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Głównym celem badania była walidacja i adaptacja do warunków polskich w grupie młodzieży miejskiej kwestionariusza ORTO-15.

Metoda:
Badaniem objęto grupę 399 osób (15-21 lat), będących uczniami i uczennicami szkół ponadgimnazjalnych w Sosnowcu. ORTO-15 jest narzędziem stworzonym we Włoszech przez L.M. Donini, składa się z 15 pozycji opisujących nasilenie ryzyka występowania ortoreksji (diagnoza populacyjna). W procedurze walidacji wykorzystano trzy podstawowe metody stosowane w analizie rzetelności - porównanie dwukrotnych badań tym samym testem, analizę właściwości statystycznych pozycji testowych oraz analizę związku pozycji testowych z ogólnym wynikiem testu. Ponadto badaniu poddano zgodność wyniku badania kwestioriuszem ORTO-15 z wynikami innego kwestionariusza ukierunkowanego na zachowania żywieniowe (EAT-26).

Wyniki:
Analiza rzetelności kwestionariusza ORTO-15 oparta na powtarzalności odpowiedzi wskazuje na bardzo dobrą (kappa: 0.81-1.00 dla 5 pozycji) oraz dobrą (kappa: 0.61-0.80 dla 10 pozycji) powtarzalność. Analiza rzetelności oparta na wartości statystyki α Cronbacha osiągnęła satysfakcjonujący poziom (0,7 – 0,9). Pełna zgodność występowania ryzyka ortoreksji oraz ryzyka zaburzeń odżywiania wyniosła 47,2% (Kappa = 0,04; 95% PU: 0,004 – 0,09) dla Orto-40 oraz 88,2% (Kappa = 0,32; 95% PU: 0,17 – 0,47) dla Orto-35.

Wnioski:
Kwestionariusz ORTO-15 jest wiarygodnym narzędziem identyfikującym ryzyko występowania ortoreksji w warunkach badań populacyjnych w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 – 21 lat.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top