PL EN
Skala Postrzeganej Autonomii: struktura czynnikowa i właściwości psychometryczne polskiej adaptacji
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 11-12-2013
 
 
Data akceptacji: 27-01-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Kroemeke   

Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):107-117
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Poczucie autonomii – możliwość wyboru i decydowania – jest jednym z wyznaczników pozytywnego i aktywnego starzenia się. Celem badań było przeprowadzenie polskiej adaptacji Skali Postrzeganej Autonomii (SPA), określenie jej wewnętrznej struktury i właściwości psychometrycznych: rzetelności oraz trafności teoretycznej i różnicowej.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 277 seniorów (K=187; M=90), bez zaburzeń funkcji poznawczych, w wieku 60–100 lat (M=77,39; SD=9,20). Poza SPA wykorzystano skale ADL i IADL (ocena samodzielności funkcjonowania), Kwestionariusz Stanu Emocjonalnego (pomiar emocji pozytywnych i negatywnych) i WHOQoL-Brief (ocena jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia).

Wyniki:
W efekcie eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej zbudowano jednowymiarowe narzędzie z pięcioma pozycjami. Współczynniki rzetelność skali liczone metodą zgodności wewnętrznej i test-retest przyjęły wartości ≥0,80. Odnotowano dodatnie korelacje skali ze wskaźnikami ADL, IADL, somatyczną i psychologiczną domeną jakości życia i emocjami pozytywnymi oraz ujemne – z emocjami negatywnymi.

Wnioski:
Otrzymane wyniki wskazały na bardzo dobrą rzetelność i trafność polskiej adaptacji SPA. Narzędzie może być wykorzystywane jako predyktor i/lub wskaźnik pomyślnego starzenia się i jakości życia seniorów.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top