PL EN
Polska adaptacja Kwestionariusza Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik zakładu: prof. dr hab. N. Ogińska-Bulik, Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 
2
kierownik zakładu; prof.dr hab. N. Ogińska-Bulik, Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data nadesłania: 31-05-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-01-2014
 
 
Data akceptacji: 22-01-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Jan Chodkiewicz   

kierownik zakładu: prof. dr hab. N. Ogińska-Bulik, Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, 91-433 łódź ul Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):95-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem przeprowadzonych badań było dokonanie polskiej adaptacji skróconego Kwestionariusza Lęku przez Wystąpieniami Publicznymi GFER Spitznagla i współpracowników.

Metoda:
Kwestionariusz GFER jest metodą samooceny składającą się z 16 twierdzeń i przeznaczoną do oceny emocji i reakcji fizjologicznych oraz myśli pojawiających się w sytuacji wystąpienia publicznego. Za pomocą Kwestionariusza GFER zbadano 320 studenów łódzkich uczelni (medycyny, prawa i psychologii). Zastosowano również Inwentarz Stanu i Cechy Lęku Spielbergera, Skalę Lęku i Depresji HADS Zigmunta i Snaitha oraz TCI Cloningera

Wyniki:
Polska wersja Kwestionariusza GFER charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi - jest narzędziem rzetelnym i trafnym. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano 9-itemową wersję narzędzia o dwuczynnikowej strukturze - czynnik I to reakcje emocjonalne i fizjologiczne, czynnik II - zamartwianie się. Metoda wykazuje istotne statystycznie związki z poziomem lęku jako stanu i cechy oraz temperamentalnym wymiarem unikania szkody

Wnioski:
Rezultat przeprowadzonych prac nad adaptacją Kwestionariusza GFER Spitznagla i współpracowników przemawia za rekomendowaniem metody do dalszych badań naukowych oraz zastosowania w praktyce terapeutycznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top