PL EN
Niewłaściwe używanie i nadużywanie kwetiapiny
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
 
2
Kierownik: dr n. med. B. Habrat, Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPiN w Warszawie
 
3
kierownik prof.dr hab. P. Bieńkowski, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 05-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-10-2014
 
 
Data akceptacji: 23-10-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Piróg-Balcerzak   

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie, sobieskiego 1/9, 02-957 warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):81-93
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, często stosowanym w psychiatrii, w tym również objawowo do leczenia innych zaburzeń niż we wskazaniach rejestracyjnych. Jednym z zastosowań jest łagodzenie stanów klinicznych powodowanych używaniem różnych substancji psychoaktywnych. W pracy przedstawiono i omówiono doniesienia o niewłaściwym używaniu kwetiapiny, nadużywaniu, a nawet uzależnieniu psychicznym, a także o objawach zbliżonych do tak zwanego zespołu dyskontynuacji, często mylonego z zespołem abstynencyjnym występującym w przebiegu uzależnienia. Na podstawie analizy przedstawionych przypadków wykazano, że większość doniesień dotyczy mężczyzn, szczególnie nadużywających lub uzależnionych od innych, najczęściej licznych substancji psychoaktywnych, a także z zaburzeniami osobowości, często pozostających w konflikcie z prawem. Z tego względu należy pamiętać o ostrożności w przepisywaniu kwetiapiny tym osobom. W artykule dyskutowane są potencjalne mechanizmy, które mogą prowadzić do niewłaściwego używania kwetiapiny. Jest to prawdopodobnie związane z działaniem sedatywnym i przeciwlękowym co powoduje jej częste stosowanie z substancjami pobudzającymi. Również wysokie powinowactwo do receptora H 1 może powodować działanie nagradzające, podobnie jak leki przeciwhistaminowe.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top